E-veikala noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie Noteikumi attiecas uz visiem, kuri vēlas pasūtīt Automobili ar e-veikala starpniecību. Auto-Bon sniedz tikai e-veikala pakalpojumus, un tas nav Automobiļa pārdevējs. E-veikala platforma ļauj Pircējam pēc saviem ieskatiem izvēlēties un pasūtīt Automobili, kā arī ļauj Pārdevējam un Pircējam noslēgt Pasūtījuma līgumu.
  2. Pirms Automobiļa pasūtīšanas Pircēja pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem, piekrist tiem un apņemties tos ievērot. 
  3. Pircējs var būt fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca, un jebkura juridiska persona, kas pirms Automobiļa pasūtīšanas apliecina, ka ir iepazinusies ar Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 2. Termini
  1. Noteikumos izmantoti šādi termini: 
Auto-BonAuto-Bon Baltic OÜ, reģistrācijas numurs 11515090.
E-veikalsAuto-Bon e-veikala tīmekļa vietnes platforma, ar kuras starpniecību Pircējs no Pārdevēja var iegādāties Automobili.
PārdevējsPārdevējs, kuru Pircējs e-veikalā izvēlējies un kurš pārdod Pircējam Automobili saskaņā ar e-veikalā noslēgto Pasūtījuma līgumu.
PircējsFiziska vai juridiska persona, kura izmanto e-veikalu un pasūta tajā Automobili. 
Privātuma politikaE-veikala privātuma politika, kurā ir aprakstīts, kā Auto-Bon un Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus.
AutomobilisJebkurš Automobilis, ko Pārdevējs pārdod e-veikalā.
PatērētājsPircējs, kas ir fiziska persona un kas neizmanto e-veikalu patstāvīgas saimnieciskās vai profesionālās darbības veikšanai.
NoteikumiŠie Noteikumi.
PasūtījumsPircēja iesniegts nodoma paziņojums iegādāties e-veikalā piedāvāto Automobili.
Pasūtījuma līgumsStarp Pārdevēju un Pircēju noslēgts līgums par Automobiļa pasūtīšanu e-veikalā.
 1. Papildaprīkojums un Automobiļa cena 
  1. Katra Automobiļa aprakstā ir norādīta informācija par konkrēto Automobili (Automobiļa specifikācija, standarta aprīkojums, jau pieejamais aprīkojums, paredzamais piegādes laiks un cita informācija). Pircēju ievērībai https://www.peugeot.lv/, nospiežot uz konkrētā Automobiļa modeļa, pieejama sīkāka informācija par Automobiļu modeļiem. Degvielas patēriņa rādītāji norādīti saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un direktīvām un tie var atšķirties no faktiskā patēriņa, kas atkarīgs no Automobiļa ekspluatācijas un laika apstākļiem, braukšanas stila un konkrētās situācijas, kurā mērīts degvielas patēriņš.
  2. Katram ir Automobilim norādīts aptuvenais piegādes laiks, kas var mainīties. Slēdzot Automobiļa pārdošanas līgumu, ja iespējams, Pārdevējs Pircējam norādīs precīzāku piegādes laiku. Paredzamais piegādes laiks sastāv no šādām kategorijām: 
   1. noliktavā – nozīmē, ka Automobilis atrodas importētāja vai Pārdevēja noliktavā, un paredzamais piegādes laiks ir četras nedēļas;
   2. tiek piegādāts – nozīmē, ka Automobilis tiek piegādāts Pārdevējam, un paredzamais piegādes laiks ir 45 dienas;
   3. ražošanā – nozīmē, ka Peugeot rūpnīcā notiek Automobiļa ražošana, un paredzamais piegādes laiks ir atkarīgs no konkrētā Automobiļa apstiprinātā ražošanas datuma, pieskaitot tam piegādes laiku līdz 45 dienām.
  3. Papildaprīkojums, ko Automobilim iespējams uzstādīt, ir redzams pie katra Automobiļa, kur arī norādīta attiecīgā aprīkojuma cena.
  4. Katram Automobilim norādīta arī priekšapmaksa. Kopējā Automobiļa cena, ieskaitot nodokļus, ir atkarīga no e-veikalā izvēlētā Automobiļa un Pircēja izvēlētā Automobiļa papildaprīkojuma. Pēc Automobiļa papildaprīkojuma izvēlēšanās Pircējs redzēs aprēķināto kopējo Automobiļa cenu.
  5. Katram Automobilim norādīts arī indikatīvais ikmēneša līzinga maksājums. Faktiskais ikmēneša līzinga maksājums ir atkarīgs no Pircēja izvēlētā līzinga veida, priekšapmaksas, līzinga perioda, atlikušās vērtības un līzinga devēja piedāvātajiem līzinga procentiem.
  6. Rodoties jebkādiem papildu jautājumiem, un lai saņemtu skaidrojumus vai norādījumus, Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, izmantojot šeit atrodamo Pārdevēja kontaktinformāciju, vai vērsties pie klientu apkalpošanas darbinieka Pārdevēja tirdzniecības vietās.
 2. Automobiļa pasūtīšana un priekšapmaksa
  1. Lai pasūtītu Automobili, blakus izvēlētajam Automobilim nospiediet uz saites "Pērc tagad". Pasūtot Automobili un noslēdzot Pasūtījuma līgumu, saskaņā ar  6.1. punktu Pircējs apņemas samaksāt par Automobili pats vai ar līzinga kompānijas starpniecību un veikt visas nepieciešamās darbības, lai iegādātos Automobili.
  2. Pēc tam no Pārdevēja piedāvātā klāsta Pircējs varēs izvēlēties Automobiļa papildaprīkojumu.
  3. Lai veiktu Pasūtījumu, Pircējam ir jānorāda, vai Automobili iegādājas fiziska vai juridiska persona. Tad Pircējam ir jāaizpilda nepieciešamie informācijas lauki, jāizvēlas apmaksas veids un Automobiļa finansēšanas veids. Atsevišķiem Automobiļiem Pircējs var izvēlēties arī tirdzniecības vietu, kurā saņemt Automobili.
  4. Pēc tam Pircējam tiks norādīti Pārdevēja rekvizīti, parādīts Pasūtījuma līgums un norādīta priekšapmaksas summa. Pirms priekšapmaksas samaksas Pircējam jāapstiprina, ka tas ir iepazinies ar Noteikumiem, Pasūtījuma līgumu un izvēlētā Automobiļa specifikācijām. Tad Pircējs samaksā priekšapmaksu; priekšapmaksu var samaksāt e-veikalā ar internetbanku starpniecību un ar kredītkarti. E-veikalā tiek sniegtas attiecīgās norādes.
  5. Pēc priekšapmaksas veikšanas Pircējs e-pastā saņems no e-veikala automātisku apstiprinājumu par Pasūtījuma saņemšanu. Pēc tam, kad Pārdevējs ir izskatījis Pasūtījumu, Pārdevējs nosūtīs paziņojumu uz Pircēja e-pasta adresi, lai apstiprinātu Pasūtījuma izpildīšanu. 
  6. Pārdevējs apstrādā e-veikalā iesniegto Pasūtījumu konkrētā Pārdevēja darba laikā, kas norādīts šeit.
  7. Pēc Pasūtījuma līguma noslēgšanas Pārdevējs nosūta Pircējam Pasūtījuma līgumu un tā pielikumus pastāvīgā informācijas nesējā uz Pasūtījumā norādīto Pircēja e-pasta adresi.
  8. Ja Pārdevējs nevar izpildīt Pasūtījumu, tas pēc iespējas ātrāk sazinās ar Pircēju un atgriež priekšapmaksu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
  9. Ja Pircējs vēlas, lai Pārdevējs Automobilim uzstāda papildaprīkojumu (aizsargplēves, apdares, riepas, riteņus u.c.), Pircējam pēc Pasūtījuma līguma noslēgšanas jānosūta attiecīgs pieprasījums uz Pārdevēja e-pasta adresi. Pircējs un Pārdevējs savstarpēji vienojas, vai un kādu papildaprīkojumu Automobilim iespējams uzstādīt un noslēdz par to attiecīgu vienošanos.
 3. Pasūtījuma līguma noslēgšana un spēkā esamība 
  1. Pasūtījuma līgums tiek noslēgts, kad Pārdevējs Pircējam apstiprina, ka ir iespējams izpildīt Pasūtījumu saskaņā ar 4.5. punktu. Papildus Noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās Pasūtījuma laikā, šie Noteikumi ir Pasūtījuma līguma neatņemama sastāvdaļa.
  2. Pasūtījuma līgums ir spēkā līdz Automobiļa pārdošanas līguma noslēgšanai vai Pasūtījuma līguma atsaukšanai saskaņā ar Pasūtījuma līgumā vai likumā noteikto kārtību un pamatojumu.
 4. Automobiļa pārdošanas līguma noslēgšana
  1. Atkarībā Pircēja izvēlētā Automobiļa finansēšanas veida:
   1. Pircējs un Pārdevējs noslēdz Automobiļa pārdošanas līgumu; vai
   2. Pircējs un Pircēja izvēlēts līzinga devējs, kurš ir piekritis iegādāties Automobili Pircēja vārdā noslēdz Automobiļa pārdošanas līgumu. Turklāt Pircējs ar minēto līzinga devēju slēdz līzinga līgumu.
  2. Tā kā iemaksātā priekšapmaksa tiek ieskaitīta kā daļējs maksājums par Automobili, Pircējam jāmaksā Automobiļa pārdošanas līgumā norādītā saskaņotā pirkuma cena, no kuras atskaitīta priekšapmaksa. Ja Automobilis tiek iegādāts līzingā, priekšapmaksa tiek uzskatīta par pirmo iemaksu vai tās daļu. Ja Pircējs pērk Automobili, tad pirms Pārdevējs nodod Automobili Pircējam, Pircējam jāsamaksā atlikusī Automobiļa pirkuma cenas daļa, kas pārsniedz priekšapmaksu.
 5. Pārdevēja atteikuma tiesības
  1. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no Pasūtījuma līguma, vienpusēji par to brīdinot divas nedēļas iepriekš (papildu termiņš saistību izpildei), ja Automobiļa pārdošanas līgums nav noslēgts no Pircēja atkarīgu iemeslu dēļ 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtījuma līguma noslēgšanas.
  2. Ja Pārdevējs atkāpjas no Pasūtījuma līguma saskaņā ar 7.1. punktu, Pārdevējs atgriež Pircējam priekšapmaksu uz to pašu bankas kontu, no kura tika pārskaitīta priekšapmaksa.
 6. Pircēja kā patērētāja atteikuma tiesības
  1. Šajā punktā paredzētās atteikuma tiesības attiecas tikai uz Pircējiem, kuri ir patērētāji. Pircējs parasti var atkāpties no Pasūtījuma līguma, kas noslēgts ar e-veikala starpniecību, 14 dienu laikā no Pasūtījuma līguma noslēgšanas.
  2. Ja Pircējs atkāpjas no Pasūtījuma līguma, priekšapmaksa tiek atgriezta Pircējam 14 dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis paziņojumu par atteikumu. Pārdevējam nav pienākuma maksāt procentus par priekšapmaksu, ja tā tiek atmaksāta.
  3. Lai atkāptos no Pasūtījuma līguma, Pircējam ir jāiesniedz brīvas formas atteikuma paziņojums, kas jānosūta uz Pārdevēja e-pastu.
  4. Atkāpšanās nosacījumi no Automobiļa pārdošanas līguma ir atrunāti minētajā līgumā.
 7. Garantija un serviss
  1. Pircējs pirms Pasūtījuma veikšanas šeit var iepazīties ar garantijas noteikumiem. Garantijas noteikumi un nosacījumi Pircējam tiks izsniegti papīra formā kopā ar Automobili, kā arī būs pieejami elektroniski e-veikalā.
  2. Pēc Automobiļa pārņemšanas savā valdījumā Pircējs var izvēlēties vietu, kur veikt Automobiļa apkopi. Tomēr Auto-Bon un Pārdevējs iesaka Pircējam ievērot garantijas noteikumus, veicot Automobiļa apkopi garantijas laikā, lai nodrošinātu garantijas spēkā esamību.
 8. Atbildība
  1. Auto-Bon nav atbildīgs par e-veikalā Pārdevēju piedāvāto Automobiļu parametriem un cenu, kā arī par tiesībām un pienākumiem, kas saistīti ar Pasūtījuma līguma vai Automobiļa pārdošanas līguma noslēgšanu vai izpildi, un Auto-Bon nav atbildīgs Pārdevēja vai Pircēja priekšā par Pasūtījuma līguma vai Automobiļa pārdošanas līguma pārkāpumiem.
  2. Pircējam ir tiesības izmantot visus tiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumā, ja Automobilis varētu neatbilst Automobiļa pārdošanas līguma noteikumiem un nosacījumiem. Pircējam visas pretenzijas pēc iespējas ātrāk jāiesniedz nepastarpināti Pārdevējam.
  3. Ne Auto-Bon, ne Pārdevējs nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja Auto-Bon vai Pārdevējs nepilda šīs saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvaramas varas apstākļi nozīmē jebkādus apstākļus, kas ir ārpus Auto-Bon vai Pārdevēja kontroles un kurus Pasūtījuma līguma noslēgšanas brīdī nevarēja ņemt vērā, novērst vai pārvarēt.
 9. Noteikumu grozījumi
  1. Noteikumi ir saistoši Pircējam, tiklīdz Pircējs, veicot Automobiļa pasūtīšanu, ir apstiprinājis savu piekrišanu tiem.
  2. Auto-Bon patur tiesības laiku pa laikam grozīt un papildināt Noteikumus. Par Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem tiks paziņots e-veikalā. Noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā no grozījumu vai papildinājumu publicēšanas dienas e-veikalā. Ja Pircējs savu Pasūtījumu ir veicis pirms Noteikumu grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās, uz šo Pasūtījumu tiek attiecināti Pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi, ja vien likumā vai Noteikumos nav noteikts savādāk.
 10. Personas datu apstrāde
  1. Informācija par to, kā Auto-Bon un Pārdevēji apstrādā Pircēja personas datus, kad Pircēji izmanto e-veikalu, sniegta Privātuma politikā.
 11. Jautājumi un sūdzības
  1. Jautājumu vai sūdzību gadījumā par e-veikalu lūdzam Pircēju sazināties ar Auto-Bon. Auto-Bon pēc iespējas ātri apstiprinās sūdzības saņemšanu. Auto-Bon sniegs atbildi uz Pircēja jautājumu vai sūdzību 14 dienu laikā pēc jautājuma vai sūdzības saņemšanas. Ja sūdzību nav iespējams izskatīt noteiktajā termiņā, Auto-Bon informēs Pircēju par iemesliem un noteiks jaunu saprātīgu termiņu atbildes sniegšanai.
  2. Ja Pircējam ir kādi jautājumi vai pretenzijas par Automobili, tam jāsazinās ar Pārdevēja tirdzniecības vietu vai nu personīgi to apmeklējot, vai nosūtot e-pastu vai jāsazinās pa tālruni. Pārdevējs pēc iespējas ātri apstiprinās sūdzības saņemšanu. Pārdevējs sniegs atbildi uz Pircēja jautājumu vai sūdzību 14 dienu laikā pēc jautājuma vai sūdzības saņemšanas. Ja sūdzību nav iespējams izskatīt noteiktajā termiņā, Pārdevējs informēs Pircēju par iemesliem un noteiks jaunu saprātīgu termiņu atbildes sniegšanai.
  3. Ja 13.1. punktā un 13.2. punktā aprakstītos jautājumus vai sūdzības iesniedz Pircējs, kurš ir Patērētājs, Auto-Bon vai Pārdevējs atbild uz minētajiem jautājumiem vai sūdzībām pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.

Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, Pircējs var vērsties tiesā. Pircēji, kuri ir Patērētāji, var arī iesniegt sūdzību Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav devusi rezultātu, Patērētāji var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kuras kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma starp pircēju, kurš ir patērētājs, un pārdevējs, par kuru puses nav vienojušās, ja strīdā esošās preces vai pakalpojuma vērtība ir lielāka par 20 eiro, bet nepārsniedz 14 000 euro. Papildus iepriekšminētajam Pircējs, kurš ir patērētājs, var izmantot ES patērētāju strīdu izšķiršanas platformu. Sīkāka informācija par ES patērētāju strīdu izšķiršanas platformu pieejama šeit.